Gastouder

Als gastouder verzorg je kleinschalige kinderopvang in de eigen woning of in het huis van de ouder. Je vangt maximaal zes kindjes tegelijk op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Eventuele eigen kinderen tellen mee tot ze tien jaar oud zijn. Je bepaalt zelf hoeveel je werkt, uiteraard in overleg met de vraagouder.

Hoe word je Gastouder?

Bent u gek op kinderen of heeft u zelf kleinkinderen? Heeft u op een anderen manier ervaring opgedaan met dagelijkse opvang van kinderen? Of werkt u al voor een gastgezin, maar wilt u daar als officiële gastouder aan de slag? Bij ons bent u aan het goede adres!

Gastouderbureau Kokie is namelijk altijd op zoek naar enthousiaste gastouders. Een gastouder is iemand die een of meerdere kinderen verzorgt van wie de ouders werken. De opvang vindt bij u of bij de vraagouder in huis plaats.

Voor u als gastouder aan de slag kunt, dient u wel aan een aantal overheidseisen te voldoen. Wij helpen u graag verder met verzorgen van diploma’s en certificaten. Wanneer u over alle documenten beschikt, melden wij u aan bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). Als u daarin opgenomen bent, komen de ouders van wie u de kinderen opvangt, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

KwaliteitsEisen En Diploma's

Bent u minimaal 18 jaar oud?
Heeft u aantoonbare ervaring met het opvangen van kinderen
Beheerst u de Nederlandse taal goed?schikt u over een diploma MBO-2 ‘Helpende Welzijn’ of een ander goedgekeurd diploma?
Kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen?
Heeft u een diploma EHBO aan kinderen?
Bent u bereid om alle wettelijke eisen voor gastouders te voldoen?
Beschikt u over een woning die groot genoeg is om kinderen op te vangen

Voor meer informatie over de diplomaroute kunt u kijken op de website van www.rocrivor.nl

Van Gastouderbureau Kokie mag u verwachten dat we u met raad en daad bijstaan, we zijn flexibel en denken met u mee. Uiteraard staan we open voor feedback. Bent u enthousiast na het lezen van bovenstaande informatie, meld u dan aan of neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde gastouders!

Competenties

Bij Gastouderbureau Kokie wordt de nadruk gelegd op de volgende vier competenties van een gastouder:

Sociaal emotionele veiligheid
De gastouder heeft de taak om als het ware een tweede thuis te bieden voor het gastkind. lees verder

Persoonlijke competentie
Wij vinden het belangrijk dat een gastouder in de omgang met het kind gelegenheid biedt voor het ontwikkelen van de persoonlijke competenties (vaardigheden) lees verder

Sociale competentie
De gastouder moet het kind als eerste de ruimte geven om te wennen wanneer het voor het eerst komt of als het kind nog niet zo lang bij de gastouder komt. lees verder

Normen, waarden en cultuur
Het overdragen van normen en waarden speelt een belangrijke rol bij het vormen van de identiteit van een kind, lees verder

Beheers jij deze competenties of zou je hieraan willen werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geef je op als gastouder bij Kokie!

Belastingdienst

Als gastouder kunt u werken onder de regeling Dienstverlening aan Huis of u kunt als zelfstandige aan de slag.

Als u als gastouder door de Belastingdienst bent aangemerkt als zelfstandige ondernemer dan brengt dat fiscale voordelen met zich mee. Zo zijn er momenteel de volgende fiscale voordelen waar u als zelfstandige ondernemer voor in aanmerking kunt komen; de startersaftrek (eerste drie jaar), zelfstandige aftrek en MKB- winstvrijstelling. Iedere zelfstandige ondernemer heeft recht op MKB- winstvrijstelling. Hiervoor hoeft niet te worden voldaan aan het zgn. urencriterium. De MKB- winstvrijstelling bedraagt 12% van het zgn. resultaat.

Wanneer wordt u aangemerkt als zelfstandige:
  • Minimaal 1225 uur besteden aan uw onderneming
  • Werken met minimaal twee gezinnen
  • Onderneming dient winstgevend te zijn

Zelfstandig ondernemen

Als gastouder kunt u uw diensten aanbieden als zelfstandige ondernemer, zoals eerder besproken. De vraag of u een zelfstandige ondernemer bent is afhankelijk van een aantal criteria die belastingdienst heeft gesteld. Voldoet u aan de criteria, dan kunt u door de Belastingdienst worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Om duidelijkheid te krijgen omtrent uw fiscale status adviseren wij u deze vraag aan de Belastingdienst te stellen.

Diensvelening aan huis

Als u als gastouder kinderen opvangt in de woning van de vraagouder, dan is de regeling “Dienstverlening aan huis” of de regeling “Personeel aan huis” van toepassing.

Er zijn uitzonderingen:
  • Er is geen sprake van Dienstverlening of Personeel aan huis indien er sprake is van een familierelatie
  • Gastouder wordt door Belastingdienst aangemerkt als zelfstandig ondernemer

De regeling Dienstverlening aan huis dient te worden toegepast indien opvang maximaal drie dagen in de week plaats vindt. Het aantal uur per dag maakt daarbij niet uit.

De regeling Personeel aan huis dient te worden toegepast indien de opvang plaats vindt vanaf vier dagen per week.

Beide regelingen gelden de onderstaande verplichtingen:
  • Een gastouder heeft recht op betaling van tenminste het minimum uurloon
  • 8% vakantietoeslag
  • Doorbetaling tijdens vakantie
  • Zes weken doorbetaling van tenminste 70% van het minimum loon tijdens ziekte

Als u voldoet aan de criteria voor zelfstandigen, dan kan dit voor u meer financiële voordelen hebben dan de regeling dienstverlening aan huis. Lees daarom ook de voordelen van een zelfstandige, voordat u een beslissing hierover maakt.

Beschikbare gastouders

Meer informatie over het LRK en de GGD-inspectierapporten van de gastouders
kunt u vinden op de LRK-website landelijkregisterkinderopvang.nl
of klik op het LRK nummer om direct naar de website te gaan.
Lolita Ramsoebhag
537594759
Charina Dieleman
258685876
Kaoutar Azdoud
184991560
Fatima Bachiri
297708752
Amarelis Sophia
317013221
Naoual Amhaiche
401071352
Lamya Marfouk
-
Roline Nathe
Annie Hentiette
-

Aanmelden Gastouder

Contacteer ons

Kom in contact met ons door het onderstaande formulier in te vullen of te bellen met : 0616821012 / 0614392061