Gastouder

Gastouderbureau Kokie is sinds 2017 actief in Den Haag en omgeving. De eerste gastouder is gestart vanuit mijn eigen woning. De werkzaamheden van de gastouder heb ik dagelijks kunnen volgen en begeleiden. Met mijn pedagogische achtergrond en ruime ervaring in het onderwijs kan ik goed inschatten wat de belangen en behoeftes zijn van kinderen. Het blijft voor mij een uitdaging om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, maar nu vanuit een andere invalshoek. Daarom stel ik goed contact met gastouders en vraagouders zeer op prijs. Dat doe ik voornamelijk door actief betrokken te zijn, persoonlijke aandacht en pedagogische ondersteuning te bieden

De actieve inzet van gastouderbureau Kokie heeft tot nu toe geleid tot de beste matches! Bent u op korte termijn op zoek naar opvang voor uw kind(eren) of bent u bereid samen te werken met ons. Stuur gerust een bericht voor meer informatie! Uw kind staat centraal bij gastouderbureau Kokie!!

Met vriendelijke groet,

Andju Khan


Gastouderopvang is een flexibele en huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen tot de leeftijd van 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder of vraagouder in huis plaatsvinden. Bij gastouderopvang gaat het om buitenschoolse opvang, dagopvang of avond- weekendopvang .

Gastouderopvang is verreweg de meest flexibele vorm van kinderopvang. Bent u op zoek naar een plek waar uw kind veilig is, persoonlijk aandacht krijgt en plezier kan maken en kiest u daarnaast ook voor opvang die het beste bij uw gezinsleven past?

Gastouderopvang biedt in dat geval het beste!!

Hieronder vindt u alle voordelen van gastouderopvang overzichtelijk op een rij:
  Kleinschalig
 • Vertrouwd, geen wisselende pedagogische medewerkers
 • Flexibel, 24 uurs opvang mogelijk in overleg met gastouder
 • Voordelig, alleen de afgenomen uren worden betaald
 • Professionele opvang
 • Uw kind krijgt persoonlijke aandacht en zorg
 • Rustige omgeving in verhouding met een kinderdagverblijf
 • Kan ook geboden worden door een familielid, zoals oma, opa of vrienden
Meer informatie over het LRK en de GGD-inspectierapporten van de gastouders
kunt u vinden op de LRK-website landelijkregisterkinderopvang.nl
of klik op het LRK nummer om direct naar de website te gaan.

Visie

De visie van gastouderbureau Kokie in het kort:
 • Ieder kind is uniek en wordt door de gastouders gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is.
 • Er wordt geleerd om waardering en respect te hebben voor een ander.
 • De relatie met gastouders biedt warmte, vertrouwen en veiligheid. Het kind voelt zich thuis.
 • Het kind wordt uitgedaagd in zijn ontwikkeling door middel van activiteiten passend bij zijn leeftijd en karakter, waardoor zelfvertrouwen en zelfstandigheid wordt verkregen.
 • Er worden duidelijke grenzen gesteld door de gastouders.
 • Het kind krijgt ruimte voor zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo.
 • Met name de jonge kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar krijgen een duidelijke dagindeling aangeboden. De allerkleinsten volgen hun eigen ritme en worden daarin gevolgd door de gastouders.
 • De gastouders besteden aandacht aan normen en waarden.
 • De gastouders van gastouderbureau Kokie garanderen een veilige en hygiënische opvangomgeving.Gastouderbureau Kokie gaat ervan uit dat een kind wordt geboren met een eigen karakter en aanleg en dat het kind goed is zoals het is. Naar ons idee is elk kind leergierig en nieuwsgierig en heeft uit zichzelf de drang zich te ontwikkelen. Om het kind de kans te geven zich te ontwikkelen is het belangrijk om een omgeving te bieden met voldoende uitdaging en veiligheid.

Met omgeving wordt bedoeld alles waar het kind mee te maken krijgt: de opvanglocatie, de andere kinderen en de gastouders.

Met veiligheid wordt bedoeld veilig speelgoed en een veilige inrichting, maar ook de figuurlijke veiligheid die de gastouders dienen te bewaken om het kind geborgenheid en bescherming te bieden als het kind het nodig heeft.

Met ruimte wordt bedoeld zowel de letterlijke als de figuurlijke ruimte, de ruimte om jezelf te zijn en je te kunnen uiten.

We realiseren ons dat in de gastouderopvang de persoonlijke aandacht toch anders is dan thuis, maar in een groep gaat juist het structuur bieden makkelijker. Kinderen imiteren elkaar immers vaak.

Klachten

Gastouderbureau Kokie doet uiteraard haar uiterste best om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en gastouderbureau Kokie, een gastouder en gastouderbureau Kokie en ouders en een gastouder over de opvang van de kinderen. In deze klachtenprocedure leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wanneer een klacht indienen? Indien u een klacht heeft kunt u als ouder terecht bij het hoofd van gastouderbureau Kokie óf bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Meer informatie is te vinden op hun site www.degeschillencommissie.nl.

Onze voorkeur gaat er naar uit om eerst samen te kijken of we een gepaste oplossing voor uw klacht kunnen vinden. Het is vaak het beste om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een andere ouder, een vriend(in) of familielid.


Hoe kunt u een klacht indienen via gastouderbureau Kokie? U kunt uw klacht, binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd indienen bij kinderopvang Kokie, Bontwerkersgaarde 16, 2542 ES in Den Haag.

Deze brief kan niet anoniem gestuurd worden, aangezien er dan niet tot behandeling van de klacht over kan worden gegaan.

Vermeld in ieder geval:
 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Periode waarop de betaling betrekking heeft;
 • Bedrag waarop de klacht betrekking heeft;
 • Omschrijving van de klacht.

Oudercommissie

Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind is aangebroken. Voor de eerste keer naar de opvang. Als ouders weten wij dat het best moeilijk kan zijn om uw kind achter te laten in ‘vreemde handen’. Om dat vreemde meer vertrouwd te maken, kunt u als ouders op verschillende wijzen betrokken worden bij de opvang. Door de hulp en inzet van u als ouder kunnen wij diverse dingen organiseren voor u als ouder en voor de gastouders van de kinderen.

Om als ouder meer betrokken te zijn bij de opvoeding van uw kinderen is het mogelijk deel te nemen aan een oudercommissie. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van hun kinderen en in eerste instantie de belangenbehartigers van hun kind. Het is mogelijk lid te worden van deze commissie. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.

Wat is en doet de oudercommissie van Gastouderbureau Kokie?
Zoals het woord het al zegt, bestaat de oudercommissie uit ouders van de kinderen die worden opgevangen. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De secretaris zal minimaal vier keer per jaar een vergadering bijeen roepen

In de eerste plaats vormt de oudercommissie een schakel tussen de ouders gastouders van de kinderen en het bestuur van gastouderbureau Kokie. Daarnaast wordt de oudercommissie op de hoogte gehouden van het werk van gastouderbureau Kokie en de eventuele beslissingen die gemaakt worden. Ook kunnen er via de oudercommissie ideeën doorgegeven worden, waarna ze besproken worden in de vergadering van de oudercommissie. Ongeveer vier keer per jaar komt de oudercommissie en de houder van gastouderbureau Kokie bij elkaar. En als laatste zorgt de oudercommissie zelf voor het werven van nieuwe leden.
Oudercommissie is nog niet actief!!


Lid worden van de oudercommissie?

Meld u aan via info@gastouderbureaukokie.nl

Contacteer ons

Kom in contact met ons door het onderstaande formulier in te vullen of te bellen met : 0616821012 / 0614392061